قرمز سبز آبي خاکستري
خداوند به موسي عليه السلام وحي كرد كه دو كفش و عصاي آهنين برگير و آنگاه درزمين سياحت كن و آثار و عبرتها را بجوي؛ تا آنكه كفشها پاره و عصا شكسته شود . [ابن دينار]
پارسي يار
شبکه اجتماعي پارسي زبانان [نسخه آزمايشي]
عضويت