قرمز سبز آبي خاکستري
آميزگارى با مردمان ايمنى است از گزند آنان . [نهج البلاغه]
پارسي يار
شبکه اجتماعي پارسي زبانان [نسخه آزمايشي]
عضويت