قرمز سبز آبي خاکستري
با كسي كه به او مي آموزيد و نيز كسي كه از او فرا مي گيريد، نرمي كنيد . [پيامبر خدا صلي الله عليه و آله]
پارسي يار
شبکه اجتماعي پارسي زبانان [نسخه آزمايشي]
عضويت